Penthouse เพนท์เฮ้าส์

เพิ่มเพื่อน

บูมทำเลราชประสงค์! ผุดวอล์กกิ้งสตรีตแน&

Offline admin

  • *****
  • 525
    • View Profile
สมาคมผู้ค้าราชประสงค์วอนรัฐเร่งกำหนดเกณฑ์ผังเมืองให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่ เล็งพัฒนาโซนไทยไดมารูเก่าให้เป็นวอล์กกิ้งสตรีตแนวใหม่ หนุนเชื่อมโยง 5 โครงการเดินทางหลัก ทั้งรถไฟฟ้าและทางเรือกับ 4 ศูนย์ธุรกิจใกล้เคียง ด้าน สมาคมการผังเมืองไทยแนะสร้าง 5 อัตลักษณ์ เป็นจุดขายพื้นที่เศรษฐกิจราชประสงค์

นายชาย ศรีวิกรม์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ต้องการให้ภาครัฐกำหนดรายละเอียดผังเมืองในพื้นที่ย่านเศรษฐกิจราชประสงค์โดยเร็ว และให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ปัจจุบัน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชนกับย่านเศรษฐกิจสีลม ปทุมวัน ประตูน้ำ และชิดลม-เพลินจิต

ปัจจุบัน พื้นที่ย่านราชประสงค์ยังจัดอยู่ในภาพผังใหญ่ จึงอยากให้เจาะจงมากขึ้น จัดเป็นผังพื้นที่ให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน โดยควรวางผังหรือกำหนดรายละเอียดเพื่อรองรับพื้นที่ที่ควรจะเร่งเชื่อมโยงกับพื้นที่ย่านเศรษฐกิจโดยรอบเอาไว้ด้วย จุดไหนที่เป็นจุดรถไฟฟ้าผ่านควรจะให้ทุกอาคารสามารถเชื่อมถึงกันได้ ซึ่งย่านราชประสงค์ก็จัดเป็นหนึ่งในนั้นด้วย ระเบียบที่กำหนดไว้ก็น่าจะปรับให้สอดคล้องกับปัจจุบัน

ประกอบกับ ปัจจุบันย่านราชประสงค์ถูกขนาบด้วยรถไฟฟ้า 4 เส้นทาง คือ แอร์พอร์ตเรลลิงค์, บีทีเอส, MRT และสายสีส้ม จะเกิดขึ้นอีก 1 เส้นทาง และทางเรืออีก 1 เส้นทาง ตามแนวคลองแสนแสบ จึงควรที่จะมีการเร่งกำหนดผังการพัฒนาพื้นที่ให้ชัดเจน เพื่อให้ย่านราชประสงค์เป็นโหนดการเดินทางที่สามารถเชื่อมกับศูนย์เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายมากขึ้น

"ย่านนี้จะเติบโตแนวสูงมากขึ้น ซึ่งย่านไทยไดมารูเก่าก็กำลังจะเปลี่ยนไปเช่นเดียวกับย่านเศรษฐกิจโดยรอบ ดังนั้น นอกเหนือจากการเร่งกำหนดผังเมืองให้สอดคล้องแล้ว ยังต้องเร่งก่อสร้างสกายวอล์กเชื่อมโยงกับย่านเศรษฐกิจ หรือ จัดระบบขนส่งมวลชนให้สามารถเชื่อมเข้ากับศูนย์เศรษฐกิจได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้น แน่นอนว่า อีกหลายพื้นที่จะมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน"


นายฐาปนา บุญยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย กล่าวว่า อยากจะเสนอภาครัฐให้มอง 5 อัตลักษณ์ ที่จะนำไปพัฒนาย่านราชประสงค์ ย่านเศรษฐกิจ หรือ ศูนย์เศรษฐกิจของเมือง น่าจะดีกว่านี้ เพราะราชประสงค์ปัจจุบันจะพบว่ามีพื้นที่เชื่อมโยงกับรถไฟฟ้า 4 เส้นทางหลัก คือ บีทีเอส, MRT, แอร์พอร์ตลิงค์, สายสีส้ม (กระทรวงคมนาคมเร่งผลักดัน) และทางเรือกับท่าประตูน้ำ หากสามารถเชื่อมถึงกันได้ทั้งหมดจะเกิดผลดี ทั้งด้วยรถรางเบา รูปแบบแทรม เป็นต้น

"5 ประเด็นหลักที่จะเป็นจุดขายของย่านราชประสงค์ คือ 1.พื้นที่มีความพร้อมทางกายภาพ 2.รวมพื้นที่ศูนย์การค้าต่าง ๆ จะพบว่า มีพื้นที่มากที่สุดจากย่านอื่นในกรุงเทพมหานคร 3.แวดล้อมไปด้วยพื้นที่ค้าปลีกสำคัญ รัฐควรมองพื้นที่รองรับไว้ให้เพียงพอ ทั้งทางเดิน หรือ พื้นที่สีเขียว ที่ล้วนส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจได้ทั้งสิ้น 4.ปัจจุบันโซนนี้มีอัตลักษณ์พื้นที่อยู่แล้ว และ 5.มีมหาวิทยาลัยชั้นนำ อย่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่พร้อมต่อยอดนวัตกรรมองค์ความรู้ได้ทันที"

 

ด้าน นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพพัฒนาเมือง จำกัด ต้องการเสนอให้รัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับย่านราชประสงค์และย่านอื่น ๆ ให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจโดยเร็ว เนื่องจากพบว่า ธุรกิจหลากหลายล้วนพุ่งเข้าหาพื้นที่เศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โรงแรมที่พักอาศัยมากขึ้น ดังนั้น หากสามารถปรับย่านราชประสงค์ให้เป็นโมเดลย่านอื่น ๆ ก็จะนำไปเป็นต้นแบบต่อไปได้

"เชื่อว่า อีก 3-5 ปี ย่านราชประสงค์จะเปลี่ยนไปมาก อาคารสูงจะลามไปย่านประตูน้ำมากขึ้น เพราะรองรับรถไฟฟ้าสายสีส้มที่จะผ่านพื้นที่ใกล้ราชประสงค์นี้ ประชาชนย่านรัชดาภิเษกจะเข้าถึงย่านราชประสงค์ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น แม้ว่าย่านราชประสงค์ปัจจุบันสามารถเข้าถึงได้แล้วทั้งทางรถไฟฟ้า ทางรถยนต์ รถเมล์ และทางเรือ แต่หากมีระบบขนส่งมวลชนเฉพาะที่เชื่อมโยงในโซนพื้นที่จะทำให้ย่านเศรษฐกิจนี้มีความโดดเด่นและผู้คนสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น ปัจจุบัน เอกชนต้องลงทุนสร้างสกายวอร์กเอง ซึ่งโซนอื่นหรือจุดอื่น ภาครัฐควรลงทุนให้เชื่อมโยงถึงกันได้อย่างลงตัว หรือ อาจจะจัดพื้นที่ให้เป็นรูปแบบซิตีแกลเลอรี เพื่อเป็นจุดขายดึงดูดนักท่องเที่ยว"

ที่มา..ฐานเศรษฐกิจ

 


เพิ่มเพื่อน